Stagii de practic? DIOR (2018-2019)

by Alexandra Enache on 08/10/2018

Universitatea Româno-American? ?i partenerul s?u deja tradi?ional, CHRISTIAN DIOR PARFUMS, anun?? noi stagii de practic? pentru studen?ii URA.

Stagiile de practic? se vor desf??ura în perioada 5 Noiembrie 2018 – 5 Februarie 2019 ?i vizeaz? urm?toarele pozi?ii:

  • Sales & Retail
  • Training
  • Marketing & Merchandising

Pentru detalii complete despre activit??ile specifice fiec?rui stagiu de practic?, click AICI. Candida?ii ideali dau dovad? de creativitate, spirit antreprenorial ?i excelen?? în execu?ie.

Înscrierile se fac via email la edelne@diormail.com, pân? cel târziu în data de 29 Octombrie 2018. V? rug?m s? trimite?i CV-ul în limba român? sau în limba englez?, indicând unul sau mai multe stagii de practic? pentru care aplica?i, în ordinea preferin?elor.

email

Leave a Comment


7 + 4 =

Previous post:

Next post: