Alegeri studenți în structurile de conducere URA (2017-2018)

by Alexandra Enache on 25/10/2017

Studenții și masteranzii Universității Româno-Americane sunt invitați să își depună candidatura pentru a-și reprezenta colegii în structurile de conducere URA, respectiv Consiliul Facultății și Senatul Universitar.

Candidaturile pentru alegerea reprezentanților studenților în structurile de conducere din Universitatea Româno-Americană sunt individuale.

Pot candida în vederea alegerii ca reprezentanți ai studenților în Consiliul Facultății studenţii integralişti care au obţinut în anul universitar precedent media generală minimum 8.00, care nu au contractul de studii suspendat și care nu au sancțiuni în vigoare. În cazul candidaților aflați în primul an de studii universitare de licenţă/masterat, media generală luată în calcul este aceea de la examenul de admitere.

LOCURI VACANTE 2017 – 2018

CALENDAR ALEGERI 2017 – 2018

Candidaturile se anunță la Registratura Universităţii (corp C, etaj 2, birou 210), în intervalul orar 08:00 – 16:30, prin depunerea următoarelor documente:

(a) declaraţia de intenţie (Anexa 2 din METODOLOGIE)

(b) Curriculum vitae (CV) - format european clasic/tipărit şi semnat olograf pe fiecare pagină (Anexa 3 din METODOLOGIE);

(c) Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt act de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate sau paşaportului. În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, fotocopii după documente care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada legală a schimbării numelui.

Termenul pentru depunerea dosarului este vineri, 27 octombrie 2017, inclusiv.

În vederea depunerii candidaturilor vă rugăm să parcurgeți METODOLOGIA aferentă.

S-ar putea să vă mai intereseze:

email

Leave a Comment


9 − = 7

Previous post:

Next post: