„Compania Anului 2017” | Junior Achievement România

by Alexandra Enache on 16/02/2017

Junior Achievement România (JAR), partener vechi ?i de prestigiu al Universit??ii Româno-Americane, organizeaz? competi?ia „Compania Anului 2017”.

Concursul se adreseaz? atât mediului preuniversitar (liceu), cât ?i mediului universitar, înscrierea realizându-se pe echipe formate din 2 – 6 studen?i cu vârste de cel mult 30 de ani.

Fiecare echip? î?i desf??oar? activitatea sub îndrumarea unui profesor coordonator, dar prime?te consultan?? ?i din partea voluntarilor din mediul de afaceri.

DE CE S? PARTICIPI?

Experien?ele oferite de aceast? competi?ie te ajut? s? în?elegi mult mai bine mecanismele economiei de pia?? ?i te înva??:

  • S?-?i asumi riscuri calculate ?i s? fii mai responsabil în consumul de resurse ?i în rela?iile cu ceilal?i;
  • s? lucrezi în echip? ?i s? comunici eficient;
  • s?-?i folose?ti creativitatea pentru rezolvarea unor probleme reale de afaceri;
  • s? tragi înv???minte din e?ecuri ?i s? dai dovad? de perseveren??.

De asemenea:

  • vei câ?tiga experien?? în lansarea unei afaceri comerciale sau sociale;
  • vei avea propriul business la sfâr?itul programului;
  • vei participa într-un program interna?ional de educa?ie antreprenorial?;
  • ai posibilitatea de a ajunge în finala na?ional?, unde echipele î?i disput? titlul de ”Compania Anului”;
  • ai ?ansa de a ajunge în finala european? ?i de a reprezenta România la ”JA European Company of the Year”.

PREMII:

*** Burs? pentru participarea la JA Europe Enterprise Challenge 2017 (Helsinki, Finlanda), în iunie 2017 – pentru Compania Anului 2017, sec?iunea Studen?i
*** Investi?ia Anului – 5000$

*** Premii speciale pentru:
       - Cel mai bun Plan de Afaceri
       - Cele mai bun Produs/Serviciu

Regulamentul competi?iei Compania Anului 2017

Înscrierile se fac pân? la data de 3 martie 2017 pe website-ul concursului.


email

Leave a Comment


7 + 5 =

Previous post:

Next post: