ACCELERATE YOUR CAREER (ACCA)

by Alexandra Enache on 07/11/2016

Facultatea de Rela?ii Comerciale ?i Financiar-Bancare Interne ?i Interna?ionale din cadrul Universit??ii Româno-Americane are pl?cerea s? v? invite s? participa?i la evenimentul ACCELERATE YOUR CAREER.

În cadrul acestei întâlniri va fi prezentat Sistemul de Burse Accelerate, prin intermediul c?ruia studen?ii pot beneficia de anumite facilit??i în demersul lor de ob?inere a certific?rii ACCA.

Evenimentul va avea loc în data de 10 noiembrie 2016, de la ora 18:00, în Sala Senatului URA, sub egida ?i cu participarea reprezentan?ilor ACCA Global ?i ACCA România.

V? a?tept?m cu drag! :)

email

Leave a Comment


6 + = 15

Previous post:

Next post: