Conferin?a “Economia politic? a taxelor din perspectiva pie?ei libere”

by Alexandra Enache on 27/03/2014

Centrul de Economie Politic? ?i Afaceri Murray Rothbard din cadrul Universit??ii Româno-Americane, al?turi de partenerii Economistul, HotNews.ro, Institutul European din România, Energy Report, Asocia?ia Studen?ilor Economi?ti din România ?i As Invest v? invit? la conferin?a cu tema “Economia politic? a taxelor din perspectiva pie?ei libere (The Political Economy of Taxes from a Free-Market Perspective)”.

Evenimentul va avea loc în data de 8 aprilie 2014, începând cu orele 18:00, în Aula Universit??ii Româno-Americane, Bd. Expozi?iei nr.1B, sector 1, Bucure?ti.

Conferin?a va fi sus?inut? de c?tre domnul Gene Epstein, profesor în economie, Economics Editor al celebrei reviste Barron’s, pentru care scrie din 1993. Domnia sa are apari?ii frecvente în presa interna?ional?: National Public Radio, CNBC, CNN, BBC TV ?i FOX. Este autorul c?r?ii “Econospinning: How to Read Between the Lines When the Media Manipulate the Numbers”, Wiley, 2006. Gene Epstein a fost Senior Economist la New York Stock Exchange ?i profesor la St. John’s University ?i City University of New York.

Nu se percepe tax? de participare. Cei interesa?i se pot înscrie, pân? pe data de 5 aprilie, la adresa de po?ta electronic?: [email protected]

email

Previous post:

Next post: