Zilele ”Cariere europene – cariere interna?ionale” – Vizit? de studiu ?i documentare la Bruxelles & Luxembourg

by Mihai Naghi on 24/04/2013

AES – EAS 2020

Asocia?ia european? SIBIU 2020 pentru Educa?ie ?i Cultur?, în colaborare cu Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu – Centrul european de documentare, Universitatea Româno-American? din Bucure?ti ?i Clubul Academic Român din Belgia (CARO) organizeaz? a IX-a edi?ie a manifest?rii Zilele ”Cariere europene – cariere interna?ionale- Vizit? de studiu ?i documentare la Bruxelles & Luxembourg 12 – 22 iulie 2013.

Grupul de participan?i va fi constituit din studen?i, masteranzi, doctoranzi, cercet?tori, cadre didactice, persoane implicate în administra?ia public? ?i în mediul asociativ, cet??eni cu preocup?ri în domeniul afacerilor europene ?i al rela?iilor interna?ionale, tineri profesioni?ti. Selec?ia participan?ilor se va face dup? urm?toarele criterii:

  • Curriculum vitae actualizat (de preferin?? în limba român?)
  • Scrisoare de inten?ie adresat? organizatorilor (din care s? reias? motiva?ia profesional? a candidatului, precum ?i competen?ele care îl recomand? pentru participarea la proiect)
  • Cunoa?terea unei limbi de circula?ie interna?ional? este obligatorie!

Trimiterea dosarelor de candidatur? se face exclusiv pe adresa de e-mail: [email protected]

Taxa de participare este 255 euro/persoan?. Pentru mai multe informa?ii, v? rug?m s? consulta?i site-ul: www.aes-eas2020.eu

Detalii suplimentare pute?i afla dând click aici.

email

Previous post:

Next post: