Proiec?ie special? de film – The Art to Survive the Longest War in the World

by Mihai Naghi on 04/03/2013

One World Romania ?i Universitatea Româno-American? au pl?cerea de a v? invita la o proiec?ie special? de film intitulat? ”The Art to Survive the Longest War in the World”, ce va avea loc JOI, 14 Martie, ora 12:00, în Aula Universit??ii Româno-Americane (Bd. Expozi?iei, Nr. 1B), urmat? de o dezbatere cu publicul.

  • Invitat: Jiri Sitler, Ambasadorul Republicii Cehe în România
  • Intrarea este LIBER?.

Filmul documentar trateaz? mi?carea Free Burma Rangers, care a devenit cunoscut? în 2008 dup? apari?ia ei în filmul Rambo.

Care este via?a real? a oamenilor din aceast? organiza?ie? Razboiul dintre grupurile etnice ?i armata birman? dureaz? de peste 60 de ani. Povestea celor care tr?iesc în aceste regiuni include sate arse, r?piri, urm?riri prin jungle, violuri ?i omoruri. În 1994, s-a format aici un grup de 250 de voluntari care au decis s? î?i ri?te vie?ile pentru a îi ajuta pe localnici. Ofer? asisten?? medical?, hran?, monitorizeaz? înc?lc?rile drepturilor civile ?i asigur? un sistem de comunicare care anun?? atacurile armatei birmane. Prin ac?iunile lor, au reu?it s? aduc? speran?a locuitorilor din aceste sate.

Filmul a fost realizat în zone foarte greu accesibile, în timpul livr?rii de ajutoare c?tre un sat ars de armat?, ?i folose?te de asemenea imagini din arhiva Free Burma Rangers, oferind o imagine complet? a situa?iei reale din aceast? regiune.

Mai multe informa?ii pute?i accesa aici: Proiec?ie Special? de Film la Universitatea Româno-American?

… iar aici pute?i vedea care dintre prietenii/colegii vo?tri ?i-au anun?at deja prezen?a la eveniment: One World Romania (proiec?ie de film)

email

Leave a Comment


7 + 2 =

Previous post:

Next post: