Dezbaterea “Forum European”

by Mihai Naghi on 16/11/2012

 

COMUNICAT DE PRES?

REPREZENTAN?A COMISIEI EUROPENE ÎN ROMÂNIA ÎI PROVOAC? PE STUDEN?I LA DEZBATERI ECONOMICE

Un nou eveniment al campaniei de informare ?i comunicare „Forum european”, organizat? de Reprezentan?a Comisiei Europene în România în perioada 2012-2013, va avea loc la Universitatea Româno-American? din Bucure?ti, în data de 21 noiembrie, între orele 10:30 – 12:30, în Amfiteatrul 1 Universit??ii (Bulevardul Expozi?iei, nr. 1B, etaj 1).

Dezbaterea se adreseaz? studen?ilor, profesorilor ?i altor reprezentan?i ai societ??ii civile. Îi va avea ca invita?i pe ?eful Reprezentan?ei Comisiei Europene în România, Niculae Idu, Prorectorul Universit??ii Româno-Americane, Prof. Univ. Dr. Florin Bonciu, iar discu?ia va fi moderat? de Daniel Apostol, director executiv al postului de televiziune Money.ro TV.

„În cadrul campaniei Forum European ne propunem s? dezbatem împreun? cu oameni de afaceri, ziari?ti, studen?i, profesori, reprezentan?i ai societ??ii civile solu?iile redres?rii economice la nivel european ?i la nivel na?ional. Ne intereseaz? opiniile tinerilor despre m?surile propuse de Comisia European? care îi vizeaz? atât pe ei, cât ?i întreaga societate româneasc?”, a declarat Niculae Idu, ?eful Reprezentan?ei Comisiei Europene în România.

Campania include organizarea unei serii de dezbateri pe teme de guvernan?? economic? în 12 ora?e din România, precum ?i un concurs de eseuri adresat studen?ilor ?i masteranzilor la facult??ile cu profil economic sau de rela?ii interna?ionale.

În cadrul dezbaterilor, vor fi abordate teme precum pactul de cre?tere ?i stabilitate, oportunit??ile ?i riscurile ader?rii României la zona Euro sau bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2014 – 2020 ?i oportunit??ile pe care acesta le prezint? pentru România.

Campania Forum European va beneficia de sprijinul în calitate de parteneri al urm?toarelor institu?ii media: Adev?rul, Radio România Actualit??i, Radio France International ?i www.wall-street.ro.

Reprezentan?a Comisiei Europene (RCE) în România reprezint? Comisia European? în România ?i asigur? un flux eficient de informa?ii între aceasta ?i cet??enii ?i autorit??ile României. Viziunea Reprezentan?ei este aceea a unei Românii europene atât prin calitatea sa de stat membru, cât ?i prin implicarea activ? a cet??enilor s?i în construc?ia european?. Misiunea RCE este de a contribui la o cât mai bun? în?elegere a Uniunii Europene, a scopurilor, valorilor ?i politicilor acesteia, aducând informa?ia european? cât mai aproape de cet??eni, într-o form? adaptat? nevoilor lor specifice.

 

PENTRU INFORMA?II SUPLIMENTARE V? RUG?M CONTACTA?I:

  • Ioana Marchi?
  • Consilier comunicare
  • Reprezentan?a Comisiei Europene,
  • [email protected],
  • Tel: +40.21.203.54.00
  • Camelia En?chioiu
  • Senior Account Executive
  • Chelgate Public Affairs & Public Relations
  • [email protected]
  • Tel: +40.732.334.468

email

Leave a Comment


7 − 5 =

Previous post:

Next post: