Dialog între studen?ii Universit??ii Româno-Americane ?i Alexandru Nagy – “Personalitate nu Personulitate”

by Mihai Naghi on 14/11/2011

Universitatea Romano-Americana ?i Comunitatea lui Noe
- Parteneriat pentru arta tân?r? -

 

Universitatea Româno-American?, prin Facultatea de Economia Turismului Intern ?i Interna?ional ?i Comunitatea lui Noe – Teatrul de Amatori Bucure?ti deschid seria de evenimente culturale ”Studentul secolului XXI – Omul secolului XXI?” cu o dezbatere pe tema “Personalitate nu Personulitate”.

Evenimentul care se va desf??ura Miercuri, 16 Noiembrie 2011, începând cu orele 18.00 în Sala Senatului Universit??ii, se va concretiza într-un dialog între studen?ii Universit??ii Româno-Americane ?i Alexandru Nagy, pre?edinte fondator al Comunit??ii lui Noe, actor ?i vicepre?edinte fondator al Asocia?iei Culturale “QUO VADIS ROMÂNIA”.

Totodat?, în seria de evenimente “Studentul secolului XXI – Omul secolului XXI?”, pe 7 Decembrie 2011, respectiv 14 Decembrie 2011, în Aula Universit??ii Româno-Americane, vor avea loc avanpremiera ?i premiera spectacolului de teatru Pro?tii sub clar de lun?, o adaptare dup? Teodor Mazilu. Spectacolul, realizat de studen?i ai Facult??ii de Economia Turismului Intern ?i Interna?ional din cadrul Universit??ii Româno-Americane, va fi coordonat de Alexandru Robert Nagy, student UNATC, sec?ia Actorie, asistent de regie al renumitului actor Hora?iu M?l?ele ?i Daniel Ionescu, student UNATC, sec?ia Actorie, absolvent al Universit??ii Româno-Americane.

 

Evenimentul va avea caracter caritabil.

Manifest?rile se subscriu unui parteneriat cultural încheiat între Universitatea Româno-American? ?i Comunitatea lui Noe – Teatrul de Amatori, pentru promovarea artei în rândul tinerei genera?ii.

Teatrul de Amatori (TAM) a fost înfiin?at în 2006, de-a lungul anilor fiind, prin proiectele culturale dezvoltate, laureat a numeroase festivaluri de teatru în ?ar? ?i str?in?tate. Teatrul s-a ocupat de promovarea artei ?i culturii în rândul liceenilor ?i studen?ilor. TAM, al?turi de Teatrul Independen?ilor Profesioni?timedi@art – Festivalul Na?ional de Teatru cu Decor Digital ?i YabuHaha – proiect de comedie pentru Youtube, formeaz? Comunitatea lui Noe.

email

Previous post:

Next post: