1 loc liber pentru un proiect interna?ional (Youth in Action)

by Mihai Naghi on 08/10/2011

Universitatea Româno-American? are în implementare 2 proiecte Youth in Action pentru studen?i care se vor desf??ura în Turcia, în luna Octombrie. Participan?ii sunt înso?i?i de 2 cadre didactice în fiecare proiect. Toate cheltuielile de cazare ?i mas? sunt acoperite de organizatori, precum ?i 70% din pre?ul transportului. Participan?ii trebuie s? acopere numai urm?toarele costuri:

  • 30% din pre?ul biletului de avion,
  • transportul de la aeroport la hotel
  • o tax? de participare de 40 euro

ÎN TOTAL: aproximativ 170-200 euro – depinzând de pre?ul biletului de avion.

Participan?ii trebuie s? fie vorbitori de limb? englez? ?i persoane sociabile. ??ri participante – Turcia, Spania, Polonia ?i Romania.

Cei interesa?i sunt ruga?i s? ne contacteze cel târziu MÂINE 9.10.2011

Coordonator proiecte – Silvia Marti? T?bu?c? (E-mail: [email protected]).

email

Leave a Comment


8 + 3 =

Previous post:

Next post: