ADMITERE MASTERAT 2016

Universitatea Româno-Americană este o instituție PRIVATĂ de învățământ superior din București (Bld. Expoziției nr.1B, sector 1), parte a sistemului național de învățământ, fondată în anul 1991 de către prof.univ.dr. Ion Smedescu, acreditată prin lege în 2002 și evaluată de către ARACIS în anul 2015 cu cel mai înalt calificativ – “GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT”.

Universitatea Româno-Americană oferă 21 programe de studii de LICENȚĂ dintre care 3 cu predare exclusiv în limba engleză în cadrul celor 6 FACULTĂȚI COMPONENTE.

PASUL 1: ALEGEREA PROGRAMULUI DE STUDII

Alege dacă vrei să urmezi un program de studii universitare de masterat în limba ROMÂNĂ sau în limba ENGLEZĂ consultând materialul următor:

CIFRA DE ȘCOLARIZARE 2016-2017 (numărul total de locuri disponibile) - click aici!

Pentru un program EXCLUSIV în LIMBA ENGLEZĂ, intră pe www.ro-am.ro, website-ul dedicat acestora. Acolo vei afla toate informațiile necesare – descrierea programelor, taxa de studii, procedura de admitere, etc.

Dacă ai stabilit că vrei să studiezi în LIMBA ROMÂNĂ, citește mai departe.

PASUL 2: ÎNSCRIEREA LA URA

La Universitatea Româno-Americană te poți înscrie direct în campus (Bld. Expoziției nr.1B, sector 1, București), într-unul dintre centrele noastre teritoriale sau online.

A. ÎNSCRIERE ÎN CAMPUS: 1 – 26 IULIE 2016

luni-vineri: 08:00 – 18:00 | sâmbătă-duminică: 09:00 – 14:00

B. ÎNSCRIERE CENTRE TERITORIALE: 1 – 25 IULIE 2016

luni-vineri: 08:00 – 18:00  |  sâmbătă-duminică: 09:00 – 14:00

  • CHIȘINĂU – LICEUL TEORETIC ”SPIRU HARET” - str. Maria Cebotari, 53

Dacă alegi să te înscrii direct în campus sau într-un centru teritorial, trebuie să-ți depui personal dosarul de înscriere ce trebuie să cuprindă următoarele acte în dosar plic cartonat: *

- Cerere de înscriere tip (se primește pe loc);
- Diplomă de licență / diplomă echivalentă în original;
- Foaia matricolă / Suplimentul la diplomă de la programul de licență absolvit în original sau copie legalizată;
- Diplomă de bacalaureat / diplomă echivalentă în original sau, după caz, copie legalizată;
- Diplomă de bacalaureat / diplomă echivalentă în original sau, după caz, copie legalizată și adeverință din care să rezulte calitatea de student în anul universitar viitor în cadrul unui alt program de studii;
- Certificatul de naștere în copie;
- Certificatul de căsătorie în copie (dacă este cazul);
- Adeverința medicală tip;
- Buletin sau Carte de identitate în fotocopie;
- 3 (trei) fotografii color mărime 3/4 cm;
- Declarație olografă privind originalitate eseului/proiectului depus;
- Chitanța de plată a taxei de procesare a dosarului de înscriere.

* După acceptarea dosarului de înscriere, fiecare candidat(ă) primește “Legitimația de concurs” pe baza căreia depune la Comisia de admitere eseul elaborat. Candidații din Republica Moldova sunt rugați să verifice condițiile de admitere la programele de studii de masterat în limba română AICI !

TAXĂ PROCESARE DOSAR DE ÎNSCRIERE: 100 RON / dosar, depunându-se câte un dosar pentru fiecare program de studiu în parte

C. ÎNSCRIERE ONLINE: 1 – 25 IULIE 2016 *

- INSCRIERE.RAU.RO (programe în limba română)

ADMISSION.RO-AM.RO (programe în limba engleză)

* Înscrierea online se recomandă în special atunci când centrele teritoriale sunt greu accesibile. Documentele din dosarul personal menționate anterior se livrează în primă fază scanate prin intermediul contul creat pe unul dintre website-urile de mai sus, iar după acceptarea acestuia sunt livrate personal Universității.

PASUL 3: ADMITEREA LA URA

Metodologia de Admitere la Studii Universitare de Masterat – 2016

Odată ce ai stabilit că vrei să urmezi un program în limba română și cel mai accesibil mod de înscriere (direct în campus, într-un centru teritorial sau online) trebuie să știi că ADMITEREA se face prin concurs pe bază de ESEU, cu luarea în considerare a mediei de licență.

Eseul va fi elaborat conform tematicii de specialitate şi cu respectarea structurii generale afişate pe site-ul Universităţii pentru fiecare program de studii universitare de masterat în parte. Detalii AICI !

PERIOADĂ CONCURS: 27 IULIE 2016

TAXA DE STUDII LA URA

Taxa anuală de studii este de 1.000 EURO/an universitar și poate fi plătită în 4 tranșe, plată realizându-se în RON la cursul BNR din ziua respectivă.

Se oferă 10% reducere în condițiile achitării taxei de studii într-o singură tranșă în avans în termen de 5 zile calendaristice din momentul în care candidații a fost declarați admiți.

PROGRAMEAZĂ O VIZITĂ A CAMPUSULUI APĂSÂND AICI !

APASĂ PE IMAGINILE URMĂTOARE PENTRU INFORMAȚII DETALIATE!

NOTA BENE: Aspectele menționate anterior pot suporta modificări în raport cu prevederile ordinelor Ministrului Educației și Cercetării Științifice referitoare la admiterea / finalizarea studiilor aferente anului 2016
email