ADMITERE LICENȚĂ 2016

20% LOCURI FĂRĂ TAXĂ

  • 20% dintre studenții înmatriculați în anul universitar 2016-2017, studii de licență cu predare în limba română, în ordinea mediilor obținute la admitere, vor putea studia fără a plăti taxe de studii
  • 20% dintre studenții înmatriculați la fiecare specializare și formă de învățământ 
  • Recalculare anuală a celor 20% 
  • Lista persoanelor care beneficiază de locuri fără taxă se afișează în termen de 5 zile de la începerea anului universitar 
  • Taxa plătită pentru confirmarea locului (rata 1 de obicei) se returnează integral în termen de 7 zile de la începerea anului universitar 
  • Taxa de înscriere nu se returnează 
  • În cazul admiterii unui candidat la mai multe programe de studii, acesta poate beneficia de loc fără taxă doar pentru maxim 1 program (în cazul în care media de admitere îi permite acest lucru)

 

Universitatea Româno-Americană este o instituție PRIVATĂ de învățământ superior din București (Bld. Expoziției nr.1B, sector 1), parte a sistemului național de învățământ, fondată în anul 1991 de către prof.univ.dr. Ion Smedescu, acreditată prin lege în 2002 și evaluată de către ARACIS în anul 2015 cu cel mai înalt calificativ – “GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT”. 

Universitatea Româno-Americană oferă 11 programe de studii de LICENȚĂ dintre care 2 cu predare exclusiv în limba engleză în cadrul celor 6 FACULTĂȚI COMPONENTE.

PASUL 1: ALEGEREA PROGRAMULUI DE STUDII

Alege dacă vrei să urmezi un program de studii universitare de licență în limba ROMÂNĂ sau în limba ENGLEZĂ consultând materialul următor:

CIFRA DE ȘCOLARIZARE 2016-2017 (numărul total de locuri disponibile) - click aici!

Pentru un program EXCLUSIV în LIMBA ENGLEZĂ, intră pe www.ro-am.ro, website-ul dedicat acestora. Acolo vei afla toate informațiile necesare – descrierea programelor, taxa de studii, procedura de admitere, etc.

Dacă ai stabilit că vrei să studiezi în LIMBA ROMÂNĂ, citește mai departe.

PASUL 2: ÎNSCRIEREA LA URA

La Universitatea Româno-Americană te poți înscrie direct în campus (Bld. Expoziției nr.1B, sector 1, București), într-unul dintre centrele noastre teritoriale sau online.

A. ÎNSCRIERE ÎN CAMPUS: 1 – 23 IULIE 2016

luni-vineri: 08:00 – 18:00  |  sâmbătă-duminică: 09:00 – 14:00

B. ÎNSCRIERE CENTRE TERITORIALE: 1 – 22 IULIE 2016

luni-vineri: 08:00 – 18:00  |  sâmbătă-duminică: 09:00 – 14:00

  • CHIȘINĂU – LICEUL TEORETIC ”SPIRU HARET” – str. Maria Cebotari, 53

Dacă alegi să te înscrii direct în campus sau într-un centru teritorial, trebuie să-ți depui personal dosarul de înscriere ce trebuie să cuprindă următoarele acte în dosar plic cartonat: *

- Cerere de înscriere tip (se primește pe loc);
- Diplomă de bacalaureat / diplomă echivalentă în original sau, după caz, copie legalizată;
- Foaia matricolă care însoțește diploma de bacalaureat sau echivalenta;
- Certificatul de naștere în copie legalizată;
- Certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);
- Adeverința medicală tip;
- Diploma de licență sau diplomă echivalentă (copie legalizată) pentru cei care doresc să urmeze a doua facultate;
- Diploma de bacalaureat (copie legalizată) și adeverință din care să rezulte calitatea de student în anul universitar în curs și forma de învățământ pentru studenții care urmează simultan o alta facultate;
- Atestat eliberat de instituția de învățământ preuniversitar și recunoscut de Ministerul Educației Naționale, dacă este posibilă echivalarea testului grilă de admitere;
- Buletin / Carte de identitate (copie xerox);
- 3 (trei) fotografii color mărime 3/4 cm;
- Chitanța de plată a taxei de procesare a dosarului de înscriere.

Candidații din Republica Moldova sunt rugați să verifice condițiile de admitere la programele de studii de licență în limba română AICI !

TAXĂ PROCESARE DOSAR DE ÎNSCRIERE: 100 RON / dosar, depunându-se câte un dosar pentru fiecare program de studiu în parte

C. ÎNSCRIERE ONLINE: 1 – 22 IULIE 2016 *

INSCRIERE.RAU.RO (programe în limba română)

- ADMISSION.RO-AM.RO (programe în limba engleză)

* Înscrierea online se recomandă în special atunci când centrele teritoriale sunt greu accesibile. Documentele din dosarul personal menționate anterior se livrează în primă fază scanate prin intermediul contul creat pe unul dintre website-urile de mai sus, iar după acceptarea acestuia sunt livrate personal Universității.

PASUL 3: ADMITEREA LA URA

Odată ce ai stabilit că vrei să urmezi un program în limba română și cel mai accesibil mod de înscriere (direct în campus, într-un centru teritorial sau online) trebuie să știi modul de desfășurare a CONCURSULUI DE ADMITERE.

Metodologia de Admitere la Studii Universitare de Licență – 2016

NOTĂ ADMITERE URA = ( TEST GRILĂ sau ECHIVALENT  +  MEDIE BAC )  /  2
Ex. Notă test grilă/echivalent = 10, medie BAC = 9. Notă admitere URA = 10 + 9 / 2 = 9,50

A.€“ Absolvenții de liceu care dețin atestate recunoscute/emise sub egida Ministerului Educației și Cercetării Științifice (ex. ECDL, CISCO, IELTS, TOEFL, CELI, DALF/DELF, DELE, DaF, etc.) sau competențe certificate prin intermediul adeverințelor de absolvire, în unul dintre domeniile economie, informatică, limba română sau limba engleză, au posibilitatea de a NU susține testul scris, nota de la atestat sau echivalenta reprezentând nota pentru testul scris.

B. Absolvenții de liceu care au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat, premii I, II, III, mențiuni sau premii speciale la olimpiadele școlare naționale sau internaționale recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării Științifice vor avea nota de admitere 10, iar pentru licențiații instituțiilor de învățământ superior acreditate/autorizate care doresc să urmeze a doua facultate, testul scris se va echivala cu media aritmetică a anilor de studii de la facultatea absolvită.

***€“ Absolvenții de liceu care nu se regăsesc în cadrul oricărora dintre cele două condiții de mai sus vor susține testul grilă scris. Discipline de concurs (se alege numai una dintre acestea, direct la momentul concursului): Economie, Geografie, Istoria Românilor, Limba și literatura română, Limba engleză, Informatică, Fizică, Algebra și analiză matematică. Testul durează 2h și conține 20 de întrebări grilăcu o singură variantă corectă de răspuns.

DATĂ TEST ADMITERE: 24 IULIE 2016  /  MODEL TEST ADMITERE - click aici!

ATENȚIE! Candidații declarați ADMIȘI trebuie să achite taxa de studii (integrală/prima tranșă) în termen 5 ZILE calendaristice din momentul în care candidații a fost declarați admiți pe baza documentelor ce echivalează testul de admitere, respectiv, de la afișarea rezultatelor finale pentru cei care susțin testul de admitere, altfel riscând pierderea locului.

TAXA DE STUDII LA URA

Taxa anuală de studii este de 900 EURO/an universitar și poate fi plătită în 3 tranșe, plată realizându-se în RON la cursul BNR din ziua respectivă.

Se oferă 10% reducere în condițiile achitării taxei de studii într-o singură tranșă în avans în termen de 5 zile calendaristice din momentul în care candidații a fost declarați admiți pe baza documentelor ce echivalează testul de admitere, respectiv, de la afișarea rezultatelor finale pentru cei care susțin testul de admitere.

PROGRAMEAZĂ O VIZITĂ A CAMPUSULUI APĂSÂND AICI !

APASĂ PE IMAGINILE URMĂTOARE PENTRU INFORMAȚII DETALIATE!

NOTA BENE: Aspectele menționate anterior pot suporta modificări în raport cu prevederile ordinelor Ministrului Educației și Cercetării Științifice referitoare la admiterea / finalizarea studiilor aferente anului 2016
email