Stagii de practic? P&G

by Alexandra Enache on 30/01/2019

P&G ?i Universitatea Româno-American? v? invit? s? aplica?i pentru stagii de practic? în cadrul celebrei companii americane.

Procter & Gamble este cea mai mare companie de Fast Moving Consumer Goods (FMCG) din lume. Compania de?ine peste 60 de m?rci ce sunt livrate c?tre 5 miliarde de consumatori ?i concureaz? în 160 de pie?e. P&G a intrat pe pia?a din România în 1994, de?inând m?rci precum Always, Pampers, Pantene, Head & Shoulders ?i Lenor.

Invita?ia se adreseaz? tuturor studen?ilor care trebuie s? participe la stagiul de practic? prev?zut în planul de înv???mânt (licen??, anul II), num?rul minim de locuri alocate pentru studen?ii URA de c?tre P&G, fiind:

  • Departamentul IT » 1 loc
  • Departamentul Finan?e » 2 locuri
  • Departamentul Marketing » 2 locuri
  • Departamentul Logistic? » 4 locuri
  • Departamentul Achizi?ii » 2 locuri

* în urma înregistr?rii aplica?iilor, pot fi admi?i mai mul?i studen?i

Practic? la P&G se va desf?sura sub forma unor proiecte din aria de specialitate a facult??ii la care echipele de studen?i vor încerca impreun? cu echipa lor s? g?seasc? cele mai inovatoare ?i aplicabile solu?ii. De-a lungul orelor de practic? vor avea ?i un coordonator din rândul managerilor din companie, care îi va ajuta în rezolvarea proiectului.

Termenul limit? pentru înscrieri: 20 martie 2019
Perioad? de desf??urare: 8 aprilie – 3 mai 2019

Pentru a aplica la un stagiu de practic? la P&G (înregistrare), APAS? AICI !

email

Previous post:

Next post: